fbpx

Nowakowski Tradycja Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla Nowakowski Tradycja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 106 032,09 PLN


Dofinansowanie projektu z UE